Ένας από αυτούς που «αναστάτωσαν» τους «μονοφαγάδες» «δημοκράτες» στην Αρχαία Αθήνα,
Ποιος είναι ο ρόλος των Βρετανών στην υπόθεση
Διαχρονικός ο μεγάλος φιλόσοφος