Ο πρώτος νεοέλληνας ιστορικός, Λαόνικος Χαλκοκονδύλης,
Το ύψος του Δούρειου Ίππου ξεπερνά τα 13 μέτρα.
Η Χάρτα Συνεργασίας Συνεργασίας «Εισαγωγή σε Γλώσσα και Πολιτισμό»