Ηλεκτρονικό «μάτι» για τις επιχειρήσεις

10 Μαϊ, 2018

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών

και της διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την 1η-1-2020 θα καταστεί υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας η ηλεκτρονική διαβίβαση στις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ των δεδομένων των φορολογικών στοιχείων για τις μεταξύ τους συναλλαγές και των δεδομένων των φορολογικών τους βιβλίων. Ουσιαστικά από το μεθεπόμενο έτος:

1. Τα τιμολόγια τα οποία αποτυπώνουν τα στοιχεία των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων θα εκδίδονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και τα δεδομένα τους θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας από τους εκδότες στους λήπτες, ενώ ταυτόχρονα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και στα συστήματα ΤΑΧΙS και TAXISnet της ΑΑΔΕ. Οι λήπτες από την πλευρά τους θα επιβεβαιώνουν αυτόματα τα δεδομένα των τιμολογίων που θα τους αποστέλλονται και ταυτόχρονα θα διαβιβάζουν κι αυτοί τα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (χονδρικές πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών κ.λπ.) θα παρακολουθούνται, θα διασταυρώνονται και θα επαληθεύονται αυτόματα τη στιγμή της πραγματοποίησής τους σε πραγματικό χρόνο.

2. Τα βιβλία όλων των επιχειρήσεων θα τηρούνται ηλεκτρονικά. Οι λογιστές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τα λογιστήρια των μεγάλων επιχειρήσεων θα έχουν διασυνδεθεί on line με τις πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ ώστε να αποστέλλουν αυτόματα σ’ αυτές όλα τα δεδομένα των οικονομικών συναλλαγών των επιχειρήσεων τη στιγμή που θα τα καταχωρούν στα ηλεκτρονικά τηρούμενα βιβλία. 

Όλα ελεγχόμενα και συμμαζεμένα στο όνομα της «φοροδιαφυγής», την ώρα που οι φόροι είναι ληστρικοί και διαλύουν την ελληνική οικονομία.

loading...
loading...