Το νέο κίνημα προβαίνει σε νέα ακόμη πιο δυναμική διαδήλωση.