Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ,
Το νέο κίνημα προβαίνει σε νέα ακόμη πιο δυναμική διαδήλωση.