Νηστεία - Τι είπε ο Χριστός και τι όρισαν οι άνθρωποι

16 Νοε, 2016

Όπως και κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ήρθε η περίοδος της λεγόμενης νηστείας.


 Τι είναι όμως η νηστεία ;

Για μερικούς νηστεία είναι ένα συμβολικό «σταμάτημα» σε κάτι, για μερικούς άλλους νηστεία είναι μια προσεκτική τήρηση των νηστευτικών κανόνων ..ενώ για άλλους είναι απλά...αλλαγή στο μενού.

Πριν αναφερθώ σε αυτά που θέλω, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι νηστεία

Ανοίγουμε το Ευαγγέλιο, Κατα Ματθαίον 4:1-2

ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου, καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε.

Ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο για να υποστεί τους πειρασμούς του διαβόλου , και αφού νήστεψε 40 ημέρες και 40 νύκτες ύστερα πείνασε.

Έτσι ορίστηκαν και οι λεγόμενες σαρακοστές της εκκλησίας μας.

Ωστόσο υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, στο τι είναι η νηστεία πράγματι και στο τι εμείς λέμε, σήμερα, νηστεία.

Νηστεία σημαίνει δεν τρώω τίποτα απολύτως.

Ζούμε μέσα σε ένα ψεύτικο κόσμο και έχουμε ένα ψεύτικο προσωρινό σάρκινο σώμα, για να κινούμαστε μέσα σε αυτόν. Η τροφή αναπτύσσει την σάρκα. Όταν λοιπόν κάποιος δεν τρώει τίποτα, πολεμάει την πιο βασική ανάγκη, που είναι η τροφή."φεύγει μακριά απ τον υλικό κόσμο θα λέγαμε. Όσοι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία με την κανονική έννοια κάνουν εγκράτεια σε μία η περισσότερες τροφές. Αυτό λοιπόν που οι περισσότεροι κάνουμε και ονομάζουμε νηστεία δεν είναι παρά εγκράτεια σε κάποιες συγκεκριμένες τροφές που επιλέγουμε. Ωστόσο εδώ υπάρχει ένα θέμα.

Η λεγόμενη νηστεία, στην ουσία εγκράτεια που κάνουμε η περισσότεροι όσοn αφορά το φαγητό, δεν είναι πουθενά δοσμένη ως οδηγία από τον Χριστό. Ανήκει επομένως στην λεγόμενη παράδοση της εβραιοχριστιανικής εκκλησίας.

Ψάχνοντας λίγο, με δυσκολία βρήκα ένα κείμενο , που λέει πως ορίστηκαν τα λεγόμενα νηστίσιμα τρόφιμα. Λέει μέσες-άκρες το κείμενο πως: "Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, κατέταξαν τις τροφές σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το πόσο εύγευστες και το πόσο δύσκολο είναι να τις στερηθείς, αλλά και ανάλογα με το βαθμό που συντελούν στην εγκράτεια. Η αποχή από το κρέας είναι η πιο βασική εντολή του κανόνα της νηστείας. Ακολουθούν τα προϊόντα των ζώων. Γάλα, γαλακτομικά προϊόντα, αυγά, βούτυρο κτλ.. Ύστερα τα ψάρια. Μετά το λάδι κι ότι μαγειρεύεται με λάδι. Η πιο αυστηρή νηστεία, η γνωστή και ως ξηροφαγία, αφορά την κατάλυση ξηρών καρπών, φρούτων, όσπριων, λαχανικών, και νερόβραστων φαγητών που μαγειρεύονται χωρίς λάδι."

Εγώ δεν είμαι άγιος , αλλά διαβάζω τι λέει ο Χριστός

Ματθ. 15,11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

Ματθ. 15,11 Δεν μολύνει τον άνθρωπον αυτό που εισέρχεται στο στόμα, αλλά εκείνο που βγαίνει από το στόμα. Αυτό τον μολύνει”.

Ματθ. 15,17 οὔπω νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται;

Ματθ. 15,17 Ακόμη δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που εισέρχεται στο στόμα, προχωρεί εις την κοιλίαν και απορρίπτεται στο αφοδευτήριον;

Ματθ. 15,18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον.

Ματθ. 15,18 Εκείνα όμως που βγαίνουν από το στόμα, εξέρχονται από την καρδιά, και αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπον.

Ματθ. 15,19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι.

Ματθ. 15,19 Διότι από την καρδιά βγαίνουν οι πονηρές σκέψεις και επιθυμίες, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές , ψέματα , βλασφημίες.

Καμία λοιπόν τροφή δεν μολύνει, αφού ούτως η άλλως, όλες οι τροφές προέρχονται από τον κόσμο του Διαβόλου, μέσα στον οποίο ζούμε. Δεν γίνεται, με απλό και μαθηματικά λογικό τρόπο, κάποια τροφή να θεωρείτε πως "μολύνει" ενώ κάποια οτι είναι αμόλυντη. Τρώμε για να υπάρχουμε , και δεν υπάρχουμε για να τρώμε. Η νηστεία έχει έχει μια πολυδιάστατη έννοια. Ο Χριστός είναι εκείνος που μας καλεί να νηστέψουμε τα πάντα από τον κόσμο αυτό. Να απορρίψουμε τον κόσμο αυτό, τον κόσμο του Σατανά σε κάθε του έκφανση. Και όχι λίγο, όχι για 10 η 20 η 40 η 50 μέρες.

Μήπως ο Χριστός μας λέει, πότε θα ξεκινάει η περίοδος νηστείας και πότε θα τελειώνει; Όχι. Στην ουσία ο Χριστός μας καλεί να νηστέψουμε τον κόσμο αυτό και ότι αγαθά αυτός έχει να προσφέρει, μέχρι η ψυχή μας να αφήσει το ψεύτικο αυτό σώμα. Η νηστεία-εγκράτεια προς τον κόσμο και όσα αυτός δίνει, που μας ζητά ο Χριστός, δεν αφορά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μας καλεί δηλαδή να μπαίνουμε σε λειτουργία "περιόδου νηστείας" λες και κάποιος πατάει ένα κουμπί , και όταν τελειώνει η νηστεία το ξαναπατάει και «βγαίνουμε».

Ας γυρίσουμε όμως στο θέμα του φαγητού. Για σκεφτείτε, αν κάποιος δεν έκοβε καμία τροφή, αλλά έτρωγε ότι είχε την εκάστοτε μέρα, όσο χρειαζόταν, απλά για να υπάρχει και χωρίς υπερβολές, θα ήταν αρεστό από τους τυπολάτρες χριστιανούς; Όχι , αφού θα θεωρούσαν ότι δεν ακολουθεί τα όσα όρισαν οι λεγόμενοι άγιοι και οι πατέρες της εκκλησίας. Στον Χριστό όμως θα ήταν αρεστό κάτι τέτοιο; Λέτε ο Χριστός να ενδιαφέρεται, για το αν για να υπάρχει ένας άνθρωπος θα φάει λίγο κοτόπουλο ή αν θα φάει λίγα όσπρια;

Ο Χριστός έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, κάθε λόγος του Χριστού αποτελεί οδηγία για την έξοδο από τον ψεύτικο κόσμο του Σατανά μέσα στον οποίο ζούμε. Ο Χριστός δεν θέλει τυπικά, θέλει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι στον κόσμο αυτό υπάρχουν 2 στρατόπεδα , Αυτοί που θέλουν τον κόσμο αυτό, του Σαμαέλ Σατανά και εκείνοι που έχουν απορρίψει τον κόσμο αυτό και πορεύονται με τον Ιησού Χριστό. Όσοι νομίζουν ότι δεν ανήκουν σε κανένα από τα δύο στρατόπεδα είναι γελασμένοι. Αν κάποιος δεν είναι με τον Χριστό, τότε είναι με τον Διάβολο. Κανείς δεν είναι άμαχος , Δεν υπάρχουν άμαχοι.

O Xριστός έχει μία εντολή , να μην προσκολάμε στον κόσμο αυτό , αφού είναι ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ και ΨΕΥΤΙΚΟΣ , ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ. μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. (Προς Ρωμαίους 12:2)

Η Νηστεία είναι ένα μεγάλο υπερβατικό όπλο μέσω του οποίου αν χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά και όχι τυπολατρικά (πχ στα φαγητά) απελευθερώνεσαι απ' τα νεκρά υλικά αγαθά του κόσμου αυτού του ψεύτικου, τιθασεύεις την σάρκα και τον νου, διότι καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν έχεις ανάγκη στον κόσμο παρά μόνο τον Θεό.

Η Κατάσταση αυτή οφείλει να είναι η μόνιμη κατάσταση μας, μέχρι να πάψουμε να υπάρχουμε στον κόσμο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ο καθένας κάνει την δική του προσπάθεια, με το δικό του σκεπτικό.

Εδώ είναι και το μυστικό. Αυτό το κάνει κάποιος, όχι επειδή ΠΡΕΠΕΙ να το κάνει, με καταναγκασμό δηλαδή, αλλά επειδή όταν κάποιος μάθει την αλήθεια και την πιστέψει, είναι το φυσιολογικό για εκείνον να φέρεται με τον τρόπο, που είπε ο Χριστός,του βγαίνει αυθόρμητα,αφού αυτή είναι η φύση της ψυχής του. Ο Χριστός δεν μας ζήτησε τίποτα τυπικό. Μας ζήτησε μόνο ένα πράγμα, να κάνουμε αυτό που είναι η φύση του είναι μας, της ψυχής μας, να δίνουμε ενεργητική αγάπη και να απαλύνουμε τον πόνο των γύρω μας, για όσο είμαστε στον ψεύτικο αυτό κόσμο. Απλό,και χωρίς καθόλου τυπολατρικές διαδικασίες. Βγάλτε απο το μυαλό σας τα ψέματα της τυπολατρικής θρησκείας του Εβραιοχριστιανισμού και γνωρίστε τον Χριστό.

Κατα Ιωάννην 8:32 Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς

Καλή επιστροφή στην Φωτεινή Πατρίδα

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ

-EΛ HUNTER 888

loading...
loading...