Μέσα σε αυτό το Μάτριξ εικονικής πραγματικότητας, τον κόσμο του Διαβόλου στο οποίο ζούμε, είναι δύσκολο για τους αγγελιοφόρους του…
Κακά τα ψέματα, ο κόσμος στην Ελλάδα άρχισε να βγάζει το σκληρό του πρόσωπο προς τα έξω.
Θα περιγράψω μερικές εικόνες.
Το 2012 ουσιαστικά ξεκινά ο Συριακός Εμφύλιος πόλεμος με τους αντιφρονούντες να παίρνουν τα όπλα κατά του καθεστώτος και έτσι…
Κυκλοφόρησε το Νέο Πακέτο ΜΑΥΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Είναι το λιγότερο θλιβερή η διαπίστωση, ότι σαν κράτος η Ελλάδα, από την ίδρυσή της, δεν μπορεί να εφαρμόσει δυνατή…
Ερμής Τρισμέγιστος προ τον υιό του Τάτ :
Το βλέπουμε παντού σε όλους τους τομείς και κάθε μέρα δυστυχώς ολοένα και αυξάνεται.
Η Ατζέντα 21 για άλλη μια φορά μέσα από ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης δείχνει τα δόντια της στους πολίτες !
« Αυτός ο Διδάσκαλος, δημιούργησε ένα σχολείο της ζωής. Διότι αυτός ο διδάσκαλος έχει ένα διαφορετικού είδους σχολείο. Μας δίδαξε…