Ποια είναι η καλύτερη προπαγάνδα; Μα φυσικά αυτή που προωθείται από τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.
Το κόκκινο χάπι (The red pill)
Πολλά χρόνια μετά την απαρχή των προγραμμάτων αυτών ανακαλύφθηκαν οι σκοτεινές πτυχές τους.