Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται συνεχώς και,
Το ιατρικό ιστορικό παντός ανθρώπου θα είναι περασμένο σε μερικούς σκληρούς δίσκους.
Παρακολουθήστε την συνέντευξη με τον οικονομολόγο,
Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν