Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει πλέον τα πάντα.
Από ποιες εμπόλεμες πλευρές και μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Ποιος το συγκρίνει με μία "τεράστια εκκλησία".
Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ηθοποιός αποτελεί είδωλο για πολλά παιδιά.