Σε χώρες μάλιστα που διατυμπανίζουν τις...ελευθερίες τους.
Οι αρχαίες μεγαλιθικές κατασκευές,
Ποια πρόταση έρχεται από το Ισραήλ που έχει πολλούς οπαδούς.
Αποτελεί μία πραγματικότητα και όχι τυχόν κινδυνολογίες του χειρίστου είδους.
Μεγάλος ο βαθμός δυσπιστίας του κόσμου.