Οι αρχαίες μεγαλιθικές κατασκευές,
Ποια πρόταση έρχεται από το Ισραήλ που έχει πολλούς οπαδούς.
Αποτελεί μία πραγματικότητα και όχι τυχόν κινδυνολογίες του χειρίστου είδους.
Μεγάλος ο βαθμός δυσπιστίας του κόσμου.
Εκατοντάδες κάτοικοι στην Θεσσαλονίκη