Οι παραδοσιακές αντιλήψεις περί χριστιανισμού και περί σωτηρίας της ψυχής,