Καθώς η έννοια της παγκοσμιοποίησης έχει γίνει πλέον γνωστή στους περισσότερους ανθρώπους,
Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πολύ σε όλους τους τομείς.
Γράφει η Εύη Λασκαρίνα
Ακούστε τον Δημοσθένη Λιακόπουλο
Η Εκκλησία της Σουηδίας παροτρύνει τον κλήρο της να χρησιμοποιεί ουδέτερη γλώσσα όταν αναφέρεται στον Θεό,