Φακέλωμα ακόμα και στους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 10:11

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

με ομόφωνη απόφασή της έδωσε άδεια σε εταιρεία για την δημιουργία Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης δεδομένων αφερέγγυων συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

Όπως αναφέρει η Αρχή, σκοπός της επεξεργασίας του Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης, είναι η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με στόχο την εξυγίανση συναλλαγών - αποφυγή περαιτέρω ζημίας.

Ωστόσο αυτό αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την νέα εποχή του απόλυτου φακελώματος, μέχρι να μας οδηγήσουν στην εποχή του μικροτσίπ και του χαράγματος.

(el)

loading...
loading...