Το σκάνδαλο του Facebook προκαλεί ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα, στην Σουηδία.
Κάτι από τις...κοινωνίες του μέλλοντος αντικρίζουμε σε αυτήν την ευρωπαϊκή χώρα,
Οι παραδοσιακές αντιλήψεις περί χριστιανισμού και περί σωτηρίας της ψυχής,