Δείτε πως έγινε η Σουηδία λόγω των επενδυτών

https://www.youtube.com/watch?v=t3s4IQkTXJ8


photo: video screenshot