Δήλωση ΣΟΚ «Τοξικοί και επικίνδυνοι» όσοι αντιδρούν στα μέτρα με αφορμή τον ιό

photo vid screenshot