Εικονογραφημένο βιβλίο για παιδιά προωθεί τον τρανσεξουαλισμό στη Σουηδία

photo video screenshot