Γαργαλιάνος: ‘Είναι αδιανόητο να φοράει ο γενικός πληθυσμός μάσκες!’

mask out

photo unsplash