Καθηγήτρια Rutgers Οι λευκοί άνθρωποι έχουν δεσμευτεί να είναι κακοί