Μικρή ενθουσιάζεται με το εμβόλιο- Θα μπορώ να βγω έξω!