Παράδειγμα προγνωστικού προγραμματισμού από το 2011 ο κορωνοϊός σε ταινία

photo video screenshot