Ποιοι συνεργάστηκαν για να έρθουν οι Μπολσεβίκοι στην εξουσία της Ρωσίας

photo video screenshot