Ρώσοι επιστήμονες υποστηρίζουν τη θεωρία της παγκόσμιας ψυχής

photo video screenshot