Γραφικοί και φαντασιόπληκτοι όσοι υποστηρίζουν ότι «μας ψεκάζουν»

Καθαρή φαντασίωση το ότι υπάρχουν αεροπλάνα που ψεκάζουν άγνωστες ή και δυνάμει επικίνδυνες σε εμάς χημικές ουσίες – και ειδικά πάνω από πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις, οι οποίες είναι ήδη επιβεβαρυμένες με υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας λόγω των παντός είδους κεραιών.

Αυτό είναι FAKE NEWS διότι η τεχνολογία της παροχής ουσιών μέσω ψεκασμού προς τις λαϊκές μάζες, είναι υπαρκτή και δεδομένη. Είτε μέσω δεξαμενών μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα αεροπλάνα, είναι με τη μορφή πρόσθετου μέσα στο καύσιμο, το ψεκάσιμο υλικό αφήνεται από μεγάλο ύψος και αιωρείται για ώρες και μετά κατακάθεται στο έδαφος και βέβαια πάνω στους πολίτες.

Σκεφθείτε το εξής: Αφού υπάρχει η δυνατότητα να παρέμβει κάποιος στις αποφάσεις και τις ενέργειες του παγκόσμιου πληθυσμού, μέσω ψεκασμών που υπάρχει η τεχνολογία για να γίνουν, τι εμποδίζει τις διοικούσες ελίτ να το κάνουν;;; Η πολύ υψηλού επιπέδου ηθική που τους διακατέχει;;; Δεν το κάνουν επειδή είναι νομοταγείς;; επειδή είναι πονόψυχοι;;; Είναι νομοταγείς, ηθικοί και πονόψυχοι οι κυβερνήτες που κυβερνούν τους πρωθυπουργούς και τις κυβερνήσεις των λαών;;;

Την απάντηση την αφήνω σε εσάς.


photo unsplash