ΓΙΑΤΙ επιμένουν να αγνοούν τον κανονισμό 2021/953 του ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ; Απορρίφθηκε αίτηση κατά των αναστολών

Απορρίφθηκε αίτηση κατά των αναστολών εργασίας που έκαναν δύο ομάδες Ελλήνων εργαζομένων στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της Ελλάδος. Από ότι θα δείτε δεν γίνεται λόγος για τον υποχρεωτικό κανονισμό 2021/953 του ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (REGULATION 2021/953).

Στο άρθρο 36 λέει:

36. Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, βγάζει κανονισμούς, τους οποίους τα κράτη μέλη εφαρμόζουν άμεσα μετά την δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. σαν νόμους του κράτους, ακόμη και αν είναι αντικρουόμενοι με ήδη υπάρχοντες εθνικούς νόμους. Τα κράτη μέλη μάλιστα οφείλουν αν έχουν αντίθετους με τους κανονισμούς νόμους να τους αλλάξουν και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να νομοθετήσουν αντίθετα από τους κανονισμούς. Ένας κανονισμός είναι μια νομική πράξη της  Ε. Ε. η οποία γίνεται άμεσα εκτελεστή ως νόμος ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Οπότε καταλαβαίνετε οτι ανοησίες δεν ακούω από κανέναν.

Δείτε φωτογραφημένη την απόφαση. Πουθενά λόγος για REGULATION 2021/953 .