Μετά τον επιτάφιο και την Ανάσταση, η σειρά της Παναγιάς. Και του χρόνου στην Πόλη

Όλα τα “τυπικά” της εκκλησίας αργούν. Ούτε περιφορά επιταφίου κάναμε ούτε Ανάσταση και τώρα ούτε την Παναγιά θα γιορτάσουμε.

Στην Πόλη όμως, για να λειτουργήσουμε την Αγια Σοφιά, ονειρευόμαστε να πάμε.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ