Νέο σύννεφο. Το νου σας ρεμάλια !

Ένα ακόμη σύννεφο πάνω από την κοιλάδα του Λαγκαδά σε σχήμα πυρηνικής έκρηξης. Παρατηρήθηκε ότι τα σύννεφα αυτά, που εμφανίζονται στο συγκεκριμένο σημείο, διατηρούνται για αρκετή ώρα.