Τα μέτρα είναι χαλαρά. Όταν έρθει η ώρα, χωρίς χάραγμα θα σε κλείνουν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης

Με όλα τα όλο και πιο εντεινόμενα μέτρα εκπαιδεύονται οι πολίτες στο να φοβούνται και να υπακούουν, οι αστυνομικοί στο να επιτηρούν όλο και πιο ψυχρά και άκαρδα και οι “ρουφιάνοι” και “καταδότες”, στο να παραδίδουν στις αρχές όσους δεν ακολουθούν τις οδηγίες.

Θα μου πείτε τώρα, ότι τα μέτρα είναι αναγκαία λόγω πανδημίας. Εντάξει θα σας πω εγώ, αλλά το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Και όταν φέρουν το χάραγμα, αναγκαίο θα είναι για κάποιο λόγο.

Για όσες και όσους δεν ξέρουν τι είναι το χάραγμα, είναι το λεγόμενο χάραγμα της Αποκάλυψης που έγραψε ο μαθητής του Χριστού Ιωάννης και θα είναι κάτι που θα πρέπει να υπάρχει πάνω στο σώμα μας και χωρίς αυτό, δεν θα δικαιούται κανείς ούτε να πληρώνεται ούτε να πληρώνει, ούτε να αγοράζει ούτε να πουλάει και με δυο κουβέντες δεν θα συμμετέχει στη ζωή που θα ζουν όλοι οι άλλοι που θα το πάρουν.

Γράφει το βιβλίο της Αποκάλυψης:

Αποκ. 13,16        καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

Αποκ. 13,17        καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Αποκ. 13,18        Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς (666).

Θα πει κανείς η ζωή δεν είναι δώρο Θεού;; Γιατί να μη την απολαύσω;; Γιατί να μη την χαρώ;;; Γιατί να μη πάρω το χάραγμα και να ζήσω όπως όλοι οι άλλοι;;

Η ζωή είναι πράγματι δώρο Θεού, αλλά όχι για να την απολαύσετε, αλλά για να την αρνηθείτε, επιλέγοντας τη ζωή στον κόσμο του Φωτός, για την οποία μίλησε και την οποία υποσχέθηκε ο Χριστός.

Αν δεν τα ξέρετε αυτά, μη ρωτήσετε να τα μάθετε από αυτούς που ενώ είχαν την ευκαιρία, σας τα έκρυψαν και δεν σας τα είπαν ποτέ. Για το λόγο αυτό ο Χριστός είχε πει στο ιερατείο, ότι όχι μόνο έκρυψε την Αλήθεια και τα κλειδιά του Παραδείσου, αλλά εμπόδιζε και τους άλλους να μπουν σε αυτόν.

Μου θέλατε γεγονότα !!!!!!!

Ζήστε τα ……..