Τι έλεγαν οι ειδικοί για τη μάσκα

Τα λόγια είναι περιττά όταν μιλούν τα video

https://www.youtube.com/watch?v=FRqlNRysE08