Τί ήθελα και τάλεγα;;; Τόμος 21, σελ. 74 (έτος 2011)

Λοιπόν για να μη δακτυλογραφώ, διαβάστε:

Εκτός και αν δεν το καταλάβατε, όλα αυτά τα ζείτε τώρα. Σήμερα!!!