Είτε πέσει ο Πούτιν ή καθαρίσει τους στασιαστές, το αποτέλεσμα είναι στημένο

Μας δουλεύουν από την αρχή του πολέμου παρωδία.

Είτε πέσει ο Πούτιν, είτε εκτελέσει τους στασιαστές το σώου είναι στημένο.

1.Αν πέσει ο Πούτιν αναρωτιόμαστε, γιατί δεν κατέστρεψε τα “Ντάτσουν” της WAGNER κατά μήκος μιας ευθείας διαδρομής 600 χιλιομέτρων με μερικά ελικόπτερα και τα άφησε να πάνε στη Μόσχα ώστε να αναγκαστεί να αποχωρήσει ή ακόμη και να συλληφθεί, ή να δολοφονηθεί.

2.Αν εξολοθρεύσει τους στασιαστές θα γίνει του Πούτιν και ο πόλεμος ίσως να αγριέψει σε αφάνταστο βαθμό, διότι δεν είναι δυνατόν να έχει επιτρέψει μια χούφτα ανθρώπους να διαλύσουν την Ρωσία.

Όποιο από τα δύο αποτελέσματα και να προέλθει θα είναι στημένο, όπως στημένος είναι όλος ο πόλεμος.

Αποκ.13.

5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο. 6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 

Στον κόσμο του ψεύδους, έχουμε μόνο απάτες και καραμπινάτα στημένες καταστάσεις.

TRUST IN THE MASTERPLAN OF THE MASTER PLANNER