Ψάχνω ένα λόγο να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η νέα τάξη των πραγμάτων, video