Θεωρία συνωμοσίας: Τι κρύβεται πίσω από την παγκόσμια επιμονή χρήσης μάσκας;;

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους παντού, θα φέρει κάποιο πρόβλημα, κάποιο σοβαρό πρόβλημα, που θα ζητάει “ΛΥΣΗ”. Εκείνοι που επέβαλαν την καθολική χρήση μάσκας, δηλαδή το πρόβλημα, είναι εκείνοι που κλασικά θα δώσουν και την “ΛΥΣΗ”.

Αυτή η “ΛΥΣΗ” δεν θα είναι κάτι το καλό, αλλά μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ελπίζω να μη χρειαστεί να απαιτηθεί “ΛΥΣΗ”.