8 προβλέψεις για τον κόσμο του 2030 από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

photo vid screenshot