Φαρμακοποιός αρνείται να εκτελέσει συνταγή με Ιβερμεκτίνη για Covid