«ΒΟΜΒΑ»- Παγκόσμια πρωτοβουλία πέρα και πάνω από κυβερνήσεις θα αλλάξει τον πλανήτη που ξέρουμε