Τάκερ: UFO απενεργοποίησε 10 πυρηνικούς πυραύλους ICBM