Νέες προτάσεις διαφορετικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν τρανς γυναίκες