Να είστε σε διαρκή επαγρύπνηση. Να πράττετε ελεύθερα, μόνο ότι θέλετε εσείς και όχι ότι σας επιβάλλει το σύστημα.

Να είστε ελεύθεροι και να είστε ο εαυτός σας. Να μην ενεργείτε παρορμητικά. Να μην μιλάτε και να μην πράττετε μηχανικά, αλλά λογικά και να κάνετε και να λέτε μόνο ό,τι θέλετε εσείς. Να δείτε που θα μιλάτε λιγότερο και θα κάνετε λιγότερες ανοησίες για τις οποίες μετά στενοχωριέστε και λέτε “μα πως το έκανα αυτό”.

Υπάρχει ο αρχαίος εχθρός που σας γεμίζει ανόητες και επικίνδυνες σκέψεις. Στις περιπτώσεις αυτές, να φωνάζετε “ενισχύσεις” και θα δείτε ότι οι ενισχύσεις, πάντα έρχονται.