Ενημέρωση του Λιακόπουλου προς τους δημοσίους υπαλλήλους που παριστάνουν τους προσωρινούς ηγέτες της Δύσης

Με λίγα λόγια

Εφόσον σαν άβουλα ρομποτάκια, εφαρμόζετε τις προσταγές του αφέντη σας και πάτε να αφανίσετε με κάθε τρόπο τη Ρωσία, να ξέρετε ότι σε λίγο δεν θα ισχύει καμιά διεθνής συνθήκη και για τους Ρώσους δεν θα υπάρχει περιορισμός στους λόγους χρήσης των 11.200 πυρηνικών κεφαλών τους (και όχι 6.500 !!!).