Η Νέα Τάξη μετράει την υπομονή, την υπακοή, αλλά και τεστάρει, τα μέτρα του ελέγχου του ανθρωπίνου γένους

Άσχετα με το αν ο συγκεκριμένος μεταλλαγμένος κορωνοϊός είναι ένα εργαστηριακό κατασκεύασμα, ή μία απλή και τυχαία μετάλλαξη της φύσης, αυτό που ονομάζω εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια Νέα Τάξη, ήταν σαφώς έτοιμο να εφαρμόσει και εφαρμόζει, σε παγκόσμια κλίμακα στην πράξη, όλα όσα έχω γράψει στα βιβλία μου.

 1. Μας έχουν μαντρώσει, σαν ανθρώπινο γένος για τα καλά μέσα στα σπίτια μας σε παγκόσμια κλίμακα.
 2. Επιβάλουν την σταδιακά όλο και πιο περιορισμένη κυκλοφορία στους δρόμους.
 3. Επιτηρούν τις απαγορεύσεις με την αστυνομία τους που θυμίζει πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στρατιωτικές δυνάμεις.
 4. Επιτηρούν τις κινήσεις μας και το που είμαστε με την ήδη υπάρχουσα τεχνολογία τους, αποδεικνύοντας ότι τα χρησιμοποιούμενα μέτρα είναι ανεπαρκή, πάντα βέβαια για το καλό μας λόγω του βολικού κινδύνου του κορωνοϊού.
 5. Διαφημίζουν τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του ανεπαρκούς ελέγχου των ανυπάκουων πολιτών, που γίνονται αιτία διάδοσης του κορωνοϊού, προσπαθώντας έτσι να πάρουν μαζί τους το λαϊκό αίσθημα και την συμπάθεια της κοινής γνώμης.
 6. Λένε διαρκώς ψέματα όσον αφορά την διάρκεια του περιορισμού της ελευθερίας των πολιτών, δίνοντας κάθε μέρα και μία παράταση ισχύος των περιοριστικών μέτρων.
 7. Διαφημίζουν σταδιακά τα υπάρχοντα “εργαλεία εξυπηρέτησης” των πολιτών από απόσταση, ώστε να μην απαιτείται η μετακίνησή τους. Η ηλεκτρονική υπογραφή από απόσταση είναι ένα από αυτά, για τα Κ.Ε.Π., τις Τράπεζες κτλ
 8. Διαφημίζουν, μέσω των ενημερωτικών εκπομπών των ΜΜΕ, τα μειονεκτήματα των ήδη υπαρχόντων “εργαλείων ταυτοποίησης” κάθε πολίτη.
 9. Έχουν έτοιμη την υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ήδη δημιουργηθείσα “τέλεια μέθοδο ταυτοποίησης”, την ID2020. Μόνο που η μέθοδος αυτή, δεν είναι μόνο μέθοδος ταυτοποίησης, αλλά και μέθοδος ελέγχου και καταναγκασμού και επιβολής των εντολών της Νέας Τάξης.
 10. Το 2018 ανακοινώθηκε το Μανιφέστο της ΙD2020 (ταυτότητας του 2020), και “εντελώς τυχαία”, το 2020 ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού.
 11. Το Μανιφέστο αυτό υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ και είναι το παρακάτω:

Α. Η δυνατότητα να αποδεικνύεται η ταυτότητα ενός ατόμου αποτελεί θεμελιώδες και καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Β. Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή. Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα αξιόπιστο, επαληθεύσιμο τρόπο για να αποδείξουν το ποιοι είναι, και στον πραγματικό κόσμο, και στο Διαδίκτυο.

Γ. Πάνω από 1 δις άνθρωποι παγκοσμίως δεν μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους με κανένα αναγνωρισμένο μέσο. Ως εκ τούτου, είναι νομικά απροστάτευτοι και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες, να συμμετέχουν ως πολίτες ή ψηφοφόροι, ή να πραγματοποιούν συναλλαγές στη σύγχρονη οικονομία. Οι πιο ευάλωτοι από αυτούς είναι παιδιά και έφηβοι, και πολλοί είναι πρόσφυγες, εκτοπισμένοι με τη βία, ή άτομα χωρίς πατρίδα.

Δ. Για κάποιους, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των ατόμων χωρίς πατρίδα και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων, δεν είναι δυνατό να βασιστούμε στα εθνικά συστήματα ταυτοποίησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον αποκλεισμό, τη δυσκολία πρόσβασης, ή τον κίνδυνο, ή στο ότι τα πιστοποιητικά που τηρούν δεν αναγνωρίζονται σε ευρεία κλίμακα. Ενώ υποστηρίζουμε τις προσπάθειες για την επέκταση της πρόσβασης σε εθνικά προγράμματα ταυτότητας (ταυτοποίησης), θεωρούμε ότι είναι επιτακτικό να συμπληρωθούν αυτές οι προσπάθειες με την παροχή μιας εναλλακτικής λύσης στα άτομα που στερούνται ασφαλούς και αξιόπιστης πρόσβασης στα κρατικά συστήματα.

Ε. Θεωρούμε ότι  τα άτομα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών τους ψηφιακών ταυτοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που τα δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται. Όλοι πρέπει να είναι σε θέση να διαβεβαιώνουν την ταυτότητά τους πάνω από θεσμικά και εθνικά σύνορα, και διαχρονικά. Η ιδιωτικότητα, η δυνατότητα μεταφοράς και η επιμονή είναι απαραίτητα στοιχεία της ψηφιακής ταυτότητας για την ενδυνάμωση και την προστασία των ατόμων.

ΣΤ. Η ψηφιακή ταυτότητα φέρει σημαντικό κίνδυνο εάν δεν σχεδιαστεί διακριτικά και δεν εφαρμοστεί προσεκτικά. Δεν υποτιμούμε τους κινδύνους λανθασμένης χρήσης και κατάχρησης δεδομένων, ιδίως όταν τα ψηφιακά συστήματα ταυτότητας (ταυτοποίησης) έχουν σχεδιαστεί ως μεγάλες, συγκεντρωτικές βάσεις δεδομένων.

Ζ. Ο τεχνικός σχεδιασμός μπορεί να αμβλύνει μερικούς από τους κινδύνους της ψηφιακής ταυτότητας (ταυτοποίησης). Η αναδυόμενη τεχνολογία – για παράδειγμα, κρυπτογραφικά ασφαλή, αποκεντρωμένα συστήματα – θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικότητας στους χρήστες, επιτρέποντας τη δυνατότητα μεταφοράς και επαλήθευσης. Είναι όμως απαραίτητη η ευρεία συμφωνία επί των αρχών, των τεχνικών προτύπων σχεδιασμού και των προτύπων διαλειτουργικότητας ώστε οι αποκεντρωμένες ψηφιακές ταυτότητες (ταυτοποιήσεις) να είναι αξιόπιστες και αναγνωρισμένες.

Η. Αυτό το “καλύτερο” μοντέλο ψηφιακής ταυτότητας δεν θα προκύψει αυθόρμητα. Προκειμένου οι ψηφιακές ταυτότητες να είναι ευρέως αξιόπιστες και αναγνωρισμένες, χρειαζόμαστε συνεχή και διαφανή συνεργασία που να συμβαδίζει με αυτές τις κοινές αρχές, μαζί με την υποστήριξη κανονιστικών και πολιτικών πλαισίων.

Θ. Οι εταίροι της συμμαχίας ID2020 καθορίζουν από κοινού τις λειτουργικές απαιτήσεις, επηρεάζοντας την πορεία της τεχνικής καινοτομίας και διαμορφώνοντας μια διαδρομή προς την τεχνική διαλειτουργικότητα και επομένως την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση.

Ι. Η Συμμαχία ID2020 αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση αυτών των ιδεών απαιτεί μια ισχυρή βάση τεκμηρίωσης, η οποία θα παρέχει ενημέρωση σε θέματα υπεράσπισης και πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι δοκιμές που υποστηρίζονται από την Alliance ID2020 σχεδιάζονται γύρω από ένα κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Καταλαβαίνετε, ότι η απόλυτη μέθοδος ταυτοποίησης, ελέγχου, επιβολής και καταναγκασμού, θα έρθει με την ταυτότητα του συστήματος ID2020, αφού ήδη υιοθετήθηκε από τον OHE και από ότι είδατε έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό το ότι είναι υπερεθνική, δεν αναγνωρίζει δηλαδή τις τοπικές κρατικές αρχές και δεν εξαρτάται από αυτές. Η ID2020 δεν παράγει κάποιο δικό της προϊόν αλλά σίγουρα λατρεύει την νέα μέθοδο του προτεινόμενου ελέγχου με τα QUANTUM-DOT TATTOOS.

Από το 2015, ο “φιλάνθρωπος” Bill Gates είχε δηλώσει δημόσια ότι στο εγγύς μέλλον ο κίνδυνος δεν θα μοιάζει με μία πυρηνική έκρηξη αλλά με ένα κορωνοϊό. Το ήξεραν και το δήλωσαν γεμάτοι περιφρόνηση απέναντι στον παγκόσμιο λαό.

Eγώ ωστόσο, είχα κάνει το χρέος μου απέναντί σας και είχα βγάλει τον οδηγό επιβίωσης στην ύπαιθρο και στα βουνά, που είχε τύχει πολύ μεγάλης εκτίμησης και απήχησης.

Όταν όμως έβγαλα μετά από λίγο τον οδηγό οικιακής άμυνας και επιβίωσης μέσα στις πόλεις, θεωρήθηκα ακόμη και από τους πιστούς μου αναγνώστες λίγο έως πολύ υπερβολικός. Έρχεται τεράστιο κύμα βίας, από ανθρώπους που δεν θα έχουν να φάνε. Ανθρώπους που θα αισθάνονται απόλυτα αδικημένοι και δεν θα τους σταματάει τίποτε, αφού τα κανάλια μεταναστευτικών ροών είναι ήδη έτοιμα και δοκιμασμένα.

Αποδεικνύεται λοιπόν σήμερα ότι είχα και πάλι δίκιο.