Κι όμως! Η στρατιωτική ισχύς της Ρωσίας είναι συγκρίσιμη με αυτήν ολόκληρου του ΝΑΤΟ – video

Απλά δείτε, ωστόσο ένας συμβατικός πόλεμος θα γίνει εύκολα πυρηνικός αν η Ρωσία θεωρήσει ότι κινδυνεύει να χάσει τη δυνατότητα χρήσης των πυρηνικών της. Προκειμένου να τα χάσει, θα τα εξαπολύσει,

Λόγω του τεράστιου εμβαδού της, αλλά και λόγω του σκεπτικού μη παρέμβασης μακριά από τα σύνορά της, η Ρωσία θεωρεί ότι δεν χρειάζεται μεγάλο ναυτικό αλλά πολλά τεθωρακισμένα. έτσι έχει πιο πολλά άρματα μάχης και πιο πολλά πυρηνικά, από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ μαζί.

https://www.youtube.com/watch?v=vSbx3N-y6MU