Κυριακή, 21/2/21, όλοι οι Ιουδαίοι του κόσμου, καλούνται να προσευχηθούν για την εμφάνιση του Μεσσία τους

Ορίστηκε παγκόσμια στις 21/2/21 και ώρα Ιεροσολύμων και Θεσσαλονίκης 18:00, να πουν μία συγκεκριμένη προσευχή, καλώντας αυτόν που αυτοί θεωρούν Μεσσία, τον ενσαρκωμένο Γιαχβέ, τον ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ – MASTER OF THE UNIVERSE, να αποκαλύψει τον εαυτό του (άρα ΖΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ) και το όνομά του, γιατί πλέον, όπως λένε, ο πλανήτης έφθασε σε πολύ κακό σημείο.

Να και η σχετική αφίσα.

Η προσευχή που καλούνται να πουν όλοι τους σε όλο τον πλανήτη στις 18:00, είναι στα αγγλικά η παρακάτω:

Master of the UNIVERSE,  

We the children of Israel,  

All united around the world at this moment, are crying out to you.  

Please accept our prayers with grace and kindness.  

We sincerely thank YOU for YOUR daily blessings.  

But we also thank you for sending Moshiah to redeem us now  

and with mercy, from this too long exile and all sufferings and to  

bring peace in the world.  

We can’ t wait any more.  

We also desire your GREAT and ONE name to be revealed and  

YOUR presence back to the rebuilt the Beis Hamigdash the Holy Temple.  

Shema Israel, A-D0-NAY  

E-LO-HEY-NOU, A-DO-NAY, ECHAD  

Απευθύνονται στον Άρχοντα του Σύμπαντος Κόσμου (MASTER OF THE UNIVERSE) και του ζητούν να εμφανιστεί επιτέλους και να αποκαλύψει το όνομά του και να τους δώσει προφανώς ότι υπόσχεται η Παλιά Διαθήκη (θα έπρεπε να είναι γνωστή και σε εμάς αφού αποτελεί την Αγία Γραφή μας), κυριαρχία και πλούτη στον κόσμο δηλαδή.

Για παράδειγμα:

Δευτερονόμιο 28.12 …..εὐλογήσαι πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, καὶ δανειεῖς ἔθνεσι πολλοῖς, σὺ δὲ οὐ δανειῇ, καὶ ἄρξεις σὺ ἐθνῶν πολλῶν, σοῦ δὲ οὐκ ἄρξουσι. 

Δευτερονόμιο 28.12 …..θα ευλογήσω όλα τα έργα των χειρών σου και θα δανείζεις σε έθνη πολλά, ενώ εσύ δεν θα δανείζεσαι και έτσι θα ηγήσαι πολλών εθνών, ενώ εσύ δεν θα είσαι υποτελής.

Ησαΐας. 61,6     ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ Θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε.

Ησαΐας. 61,6     σεις δε, θα ορισθείτε ιερείς Κυρίου, λειτουργοί του Θεού. Θα τρώτε από τα πλούτη των εθνών και θα γίνετε αξιοθαύμαστοι με τον δικό τους πλούτο.

Βέβαια, η Χριστιανική θρησκεία, θεωρεί ότι θα είναι ο Αντίχριστος, αυτός που οι Ιουδαίοι θεωρούν σαν δικό τους Μεσσία. Δεν ξέρω βέβαια τι πιστεύει στις μέρες του κορωνοϊού, το οικουμενιστικό κομμάτι της Χριστιανοσύνης, των μοντέρνων ιεραρχών και ιερέων όλων των δογμάτων, μέσα και έξω από την Ελλάδα.

Μη μου πείτε ότι τρομοκρατώ τις έγκυες, διότι πρόκειται για βίντεο που κυκλοφορεί στο Υ/Τ και το FACEBOOK.

Το αν το οργάνωσαν όλο το θέμα κάποιοι μεμονωμένοι ραββίνοι, ή όλοι μαζί, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το Μέγαρο είναι κλειστό.