Λιακόπουλος: Η κατάσταση στην Ουκρανία σήμερα, μέσα από 3 βίντεο

Ευτυχώς κατά περίπτωση υπάρχει και η τηλεόραση που μιλάει με σαφήνεια, απλότητα και ειλικρίνεια