Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι (Λιακόπουλος)

ενώ δεκάδες χιλιάδες είχαν γίνει “Μοναχοί” και περίμεναν να γίνει το θαύμα προσευχόμενοι, αλλά όχι μαχόμενοι.

Προφανώς ξέχασαν ότι ο καλός Θεός, δεν ασχολείται με τέτοιου είδους “ρουσφέτια” που του ζητούν οι άνθρωποι όταν προσεύχονται, μιλώντας στο “λάθος μικρόφωνο”.

Όπως και να έχει το πράγμα, εγώ θα ευχηθώ αυτό που εύχομαι κάθε χρόνο.

Και του χρόνου στην Πόλη Έλληνες.